Visa endast rubriker

Cheftjänster kan slås samman

Det kan bli en gemensam chef för social och skola. De båda vakanta tjänsterna annonseras inte ut förrän en utredning av möjligheterna till samorganisationen har skett.

Såväl socialchefsposten som skolchefstjänsten är vakanta. Tills vidare innehas de av seniorkonsulterna Bengt Jartsell och Lars Karlsson, och meningen var att positionerna skulle ha utannonserats vid det här laget. Så kommer dock inte att ske – åtminstone inte förrän efter den 31 oktober.

– Vi har tillsatt en utredning som ska undersöka hur en framtida organisation med gemensam förvaltning kan se ut, säger kommunalrådet Roland Swedestam (S) sedan ärendet diskuterats på tisdagens kommunstyrelsemöte.Roland Swedestam menar att det finns många gemensamma nämnare mellan socialens och skolans verksamhet.

– Utredningen, som är i?gång nu, får visa hur vi ska lösa det här. Genomgången av förutsättningarna ska vara färdig till den 31 oktober och dessförinnan kommer vi inte att annonsera ut någon av tjänsterna utan går vidare med tillsvidarelösning som vi har nu.

Roland Swedestam säger, att det ofta är byte på förvaltningschefsposterna.

– Så är det i små kommuner. Chefen stannar några år och går sedan vidare. När vi nu ska rekrytera ersättare på de här posterna är det lika bra att tänka till. Kan vi lösa det här på ett fungerande vis utan att riskera en försämring av socialens respektive skolans verksamhet?

Det hade inte varit rätt att annonsera ut tjänsterna, menar Roland Swedestam.

– Inte samtidigt som vi genomför den här utredningen. När folk söker tjänsterna måste de veta att det är något lönt med det, för annars skickar det ut tveksamma signaler, säger han.