Visa endast rubriker

70 000 kronor till vindkraftsplanering

Boverket gör en delutbetalning till Högsby kommun på 70 312 kronor till planeringsinsatser för vindkraft.

Villkoret för detta bidrag är att planeringsinsatsen genomförs och redovisas i enlighet med de uppsatta villkoren.
Kommunstyrelsen har för övrigt genom miljö- och byggnadskontoret låtit upprätta en vindbruksplan för kommunen. Planen kan läsas som en fristående handling, men kommer även att utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, som är under omarbetning. I denna vindbruksplan pekas ut områden med olika förutsättningar för etablering av vindkraftverk. Den anger även riktlinjer för hur kommande etableringar kan utformas.