Visa endast rubriker

400 000 mindre till politikerna

För sju år sedan uppgick arvodena till två miljoner kronor för politikerna i Högsby kommun, men denna summa har minskat till 1,6 miljoner kronor i år. Faktiskt har den vissa perioder varit ännu lägre.

En ny politisk organisation sjösattes för fyra år sedan, som innebar att en del nämnder försvann och ersattes med utskott. Detta fick till följd att inte mindre än 48 uppdrag togs bort. I alla avseenden har nyordningen inte slagit väl ut och emellanåt har också framhållits att det blivit alltför mycket, som kommunstyrelsen fått ta sig an.
– Arvodena till politikerna låg under 2006 och 2007 på drygt 1,2 miljoner kronor årligen, men har sedan stigit något och väntas i år hamna på 1,6 miljoner. Fram till och med 2007 var vi under budgetramarna, men har av olika anledningar sedan inte lyckats hålla oss på inom budget, säger kommunchef Joakim Malmdal.
Av statistik, som tagits fram av Dagens Nyheter skulle Högsby ligga högst i länet med en kostnad på 1 286 kronor per invånare för fjolåret, då det gäller utgifterna till politikerna.
– I dessa statiska uppgifter har man bland annat tagit med lönekostnader för mig som kommunchef och kanslipersonal, men även kostnader för olika projekt. Jag anser det därför blir en sned jämförelse. Däremot tycker jag det är viktigt att vi har sedan den nya poliska organisationen kom igång fått ned kostnaderna till politikerna, vilket också var ett av målen, sammanfattar Joakim Malmdal.