Visa endast rubriker

40 år sedan järnvägen försvann

I sommar är det 40 år sedan trafiken på järnvägen mellan Ruda och Fliseryd lades ner och rälsen revs upp. En gång i tiden fanns fyra järnvägssträckningar i Högsby kommun.

Järnvägen präglar fortfarande åtminstone Berga. Men en gång i tiden fanns det faktiskt fyra järnvägar i dagens Högsby kommun och Ruda var en järnvägsknutpunkt. I juli för 40 år sedan lades trafiken ner mellan Ruda och Fliseryd och rälsen revs upp.
Redan tidigare på 1960-talet hade trafiken försvunnit mellan Ruda och Älghult och mot Oskarshamn på Östra Smålands Järnväg.
Järnvägen, som var smalspårig och hade trafik mellan Ruda och Oskarshamn, började redan 1907. På 1960-talet körde SJ sina sista reguljära avgångar med ånglok på banan.
Rälsen är borta men banvallen finns fortfarande kvar. Den syns tydligt på kartor mellan Ruda och Allgunnen och faktiskt ända till Alstermo.
Men också Grönskåra och Fagerhult hade järnväg en gång. Trafiken på smalspåret från Kråksmåla öppnades 1913 och 1916. Redan på 1930-talet ansöktes om nedläggning men staten avslog. Persontrafiken mellan Fagerhult och Sandbäckshult fortsatte ända till 1959 och godstrafiken till 1963. Rälsen revs upp samma år men banvallen finns fortfarande kvar. Söder om Grönskåra går den parallellt med länsvägen.