Visa endast rubriker

”Vi vill ha en hockeyrink”

Sedan den gamla hockeyrinken vid Moab Hallen försvann har killarna i Kumla Hockeys ungdomslag fått ta emot en hel del skäll för att klara av sin barmarksträning.