Visa endast rubriker

Vakanta tjänsterpå polisstationen

Genom planering ska bemanningen på polisstationen i Hällefors upprätthållas, trots att de stationerade där är färre. Ett par tjänster är i dag vakanta.