Visa endast rubriker

Värmepannor går på högtryck

Den bistra kylan har medfört att flera av Laxåhems lägenheter har blivit kyligare. På Laxå Värme AB får man köra igång med oljepannor utöver biopannorna för att klara av att producera värmen som kunderna i Laxå efterfrågar.