Visa endast rubriker

Trafikolycka vid Borasjön

Straxt efter klockan sex på onsdagsmorgonen inträffade en trafikolycka på E 20 i norrgående körfält. Ingen person skadades.