Visa endast rubriker

Tingsrättens dom ändras

Tingsrätten i Örebro har begått ett grovt rättegångsfel, det anser hovrätten i samband med ett beslut om att undanröja en dom från tingsrätten.