Visa endast rubriker

Tillgänglig dag ordnas på ”holmen”

Prova på-aktiviteter och dans är två inslag när det ska ordnas en tillgänglighetsdag ute på Borgmästareholmen. Många föreningar och organisationer har nappat och kommer att finnas med under dagen.