Visa endast rubriker

"Suf borde ha avvaktat utredning"

Christer Svensson, vd på Trafikcenter i Kvarntorp, vill inleda ett samarbete inom länet kring transport- och fordonsutbildning. Han anser att Sydnärkes utbildningsförbund borde ha avvaktat med att starta en egen transportinriktning.