Visa endast rubriker

Stridsfråga sköts upp

I onsdags kväll kunde framtiden för Järnboås skola ha avgjorts. Efter mycket diskussion beslutades dock att det fanns för många frågetecken för att fatta ett beslut och därför gick ärendet på återremiss till kommunstyrelsen.