Visa endast rubriker

Spillvatten renas med sedimentering

Lovisagruvan har övergett planerna på att rena gruvvattnet genom infiltration i den gamla banvallen i Stråssa. I stället renas vattnet i sedimentbassänger.