Visa endast rubriker

Snäckeskolan samarbetarmed Formens hus

Lampor till barn i katastrofdrabbade länder är uppdraget. Eleverna på Snäckeskolan i Hällefors samarbetar med Formens hus i Nödhusprojektet. I vår blir det en gemensam utställning.