Visa endast rubriker

Skuggor över skolorna

7,5 tjänster försvinner om Centralskolan och Finnerödja skola, fritidshem och förskola i Finnerödja tvingas spara 3,2 miljoner kronor.