Visa endast rubriker

Skolans organisation ses över

Att elevminskningar inom skolan påverkar verksamheten är uppenbart. Frågan är i vilken grad och om förvaltningens verksamhet i sig också bör förändras ytterligare i takt med elevantalet? Det skall nu en extern person titta närmare på.