Visa endast rubriker

Saknar utbildning om minoriteter

De nationella minoriteterna, judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalningar, lyfts inte fram tillräckligt på lärarutbildningen på Örebro Universitet. Det gör att lärarna som utbildas där får svårt att leva upp till de krav som ställs i läroplanen; att alla elever ska ha kunskap om minoriteternas kultur, språk, religion och historia när de går ut skolan.