Visa endast rubriker

Rönnen 5:s musik spelas av Svenska Kammarorkestern

Under hösten har ett antal skolklasser runt om i länet skapat musik tillsammans med Svenska kammarorkestern i Örebro.Klass Rönnen 5 på Stocksätterskolan är först att få sitt stycke framfört.