Visa endast rubriker

Oskottade trottoarer kan innebära vitesföreläggande

Har inte fastighetsägaren tecknat avtal med kommunen om snöröjning av trottoarerna ska han ombesörja det själv. Men där finns klara brister i dag, och det kommer kommunen att se över nu i dagarna.