Visa endast rubriker

Ogillar långväga tomater

Förslag på en ny klimatstrategi för kommunen är på väg för godkännande av fullmäktige. Att servera mat med låg klimatpåverkan i skolor och boenden är kanske inte helt avgörande men ett vardagsnära exempel på åtgärder. Det har kommunens kök i södra kommundelen redan börjat med.