Visa endast rubriker

Ny miljöpolicy antagen

Laxå kommun ska minska sin klimatpåverkan med 25 procent till år 2020. För att nå målet arbetar Laxå kommun med ett kommunövergripande miljöledningssystem och har antagit en ny miljöpolicy.