Visa endast rubriker

Normalt år för räddningstjänsten

Nu redovisar räddningstjänsten i Söderköping sin statistik för 2009. Skillnaderna mot 2008 är små men en minskning kan noteras i IVPA-larmen (I väntan på ambulans).