Visa endast rubriker

Noraskola kritiserasför uteblivet elevstöd

Eleven hade en allvarlig sjukdom. Ändå gav inte Järntorgsskolan i Nora honom tillräckligt stöd och utbildning. Nu kritiserar Skolinspektionen skolan.