Visa endast rubriker

Mycket ovanligt kruthusblir byggnadsminne

Kruthuset i Dalkarlsbergblir byggnadsminne.Det har länsstyrelsenbeslutat. Det finns inte många kruthus kvar i landet, konstaterar Raoul Hjärtström, antikvarie hos länsstyrelsen.