Visa endast rubriker

Miljonminus i omsorgen

Omsorgsnämndens prognos för 2010 pekar på ett underskott mot budget på minus 10,7 miljoner kronor.