Visa endast rubriker

Meddelanden har inte nått kommunen

Den som har skickat in ett medborgarförslag, klagomål eller anmälan till kommunens musikskola under sommaren måste göra det igen. Problem med kommunens hemsida har gjort att meddelanden som kommit in den vägen har försvunnit i cyberrymden.