Visa endast rubriker

Lista: Så utbildadeär folk i din kommun

Örebro, Nora och Lekeberg är de kommuner som har störst andel högutbildade i länet.