Visa endast rubriker

Lindeskolan kan förlora åtta tjänster

Prognosen tyder på ett underskott vid årets slut på omkring 6,9 miljoner kronor för skolan. En åtgärd är att banta Lindeskolans bemanning med åtta tjänster.