Visa endast rubriker

Kvarteret Bryggerietbehöver egen budget

Kvarteret Bryggeriet i Nora behöver en egen budget. Styrgruppen för kvarteret kräver nu 150 000 kronor årligen för att kunna förverkliga de visioner politikerna beslutat om.