Visa endast rubriker

Kommunen på väg mot överskott

Kommunens prognos pekar på ett ekonomiskt plus på 10,3 miljoner vid årets slut. Detta trots betydande underskott i omsorgsnämnden.