Visa endast rubriker

Klart med tvåtrygghetsboenden

Sörgårdens servicehus och Gamla Björkhaga blir trygghetsboenden. Det har omsorgsnämnden beslutat. Var de nya vård- och omsorgsplatserna ska placeras är däremot inte bestämt.