Visa endast rubriker

Jämställdhetsforskning missar barnen

Forskarsamhället vet för lite om hur barn ser på jämställdhet, hur de anser att jämställdhetsarbete ska bedrivas i skolan och i samhället i stort. Det framkommer i en rapport som forskare på Linköpings universitet skrivit.