Visa endast rubriker

Intagningsstoppinom äldrevården

Intagningsstopp råder till kommunens samtliga äldreboenden tills vidare. Orsaken är den omställning som krävs då trygghetsboende införs.