Visa endast rubriker

Högre betyg i grundskolan

Eleverna i Örebros skolor fick bättre betyg förra året än tidigare år. Det visar kommunens egna bokslut om kunskapsresultat och måluppfyllelse.