Visa endast rubriker

Gammal motion skapade ny debatt

Efter fyra och ett halvt år och många turer beslutade i onsdags kommunfullmäktige i Nora att avslå en motion om ersättning till dagbarnvårdares egna barn. Men debatten höll på ända fram till beslutet.

-Det är inte konstigt att Nora ligger långt ner på kommunrankingen när man tar sådana här beslut, sade John Sundell (KD), en av motionärerna.