Visa endast rubriker

Flyttkarusell för bolag

En sexstegsraket med omflyttning av innehållet i de kommunala bolagen, skapande av ett par nya bolag och avskaffande av några gamla ska lyfta kommunkoncernen till nya höjder.