Visa endast rubriker

Förskola och skola slås i hop

Hammars skola byggs om och byggs ut, och förskolan Lunnagården flyttar in i lokalerna. Det står klart efter ett beslut i barn- och utbildningsnämnden. Investeringskostnaden beräknas bli 10 miljoner kronor.