Visa endast rubriker

Företagarna: Örebro är bilfientligt

"Örebro är bilfientligt". Det tycker organisationen Företagarna som framför sin synpunkt i ett remissvar till Örebro kommuns översiktsplan "Vårt framtida Örebro".