Visa endast rubriker

För få toaletter - ett lagbrott

I Sveriges Radio Örebros kartläggning av skoltoaletter visar det sig att tre av länets högstadieskolor bryter mot arbetsmiljölagen för att de inte erbjuder tillräckligt många toaletter åt eleverna. Det handlar om Engelska skolan och Lillåns skola i Örebro och Skrantaskolan i Karlskoga.
Enligt arbetsmiljölagens riktlinjer ska inte fler än 15 elever behövas samsas om en toalett.