Visa endast rubriker

Eriksson tar plats för SDi kommunfullmäktige

Ovisshet råder fortfarande hur Hällefors kommun ska styras i framtiden. Klart är dock vilka personer som ska besluta i kommunfullmäktige.