Visa endast rubriker

Enar jobbar med enar

Källaren i villan doftar härligt av trä av alla de slag. Väggar och hyllor i hela huset vittnar om att här bor en träsnidare av stora mått.