Visa endast rubriker

En miljon behövs till markstudier

Det har konstaterats att ännu ett markområde i Silvergruvan innehåller högre halter tungmetaller än vad riktvärdena rekommenderar för boende. Nu behövs 1 miljon kronor för en huvudstudie.