Visa endast rubriker

Ekonomiskt bidrag föreslås

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att be om 3,1 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att undvika personalneddragningar inom skola och

förskola i Laxå kommun.