Visa endast rubriker

Demenscentrum utreds

Ska ett demenscentrum inrättas i Hallsberg? Frågan är högaktuell och ska utredas i höst. För att kunna bemöta det ökande antalet demenssjuka i framtiden behöver kommunen samla sina resurser.