Visa endast rubriker

Därför är din gamla tv brandfarlig

Stäng av tv:n helt om du vill vara säker på att den inte börjar brinna. Det rådet ger brandingenjörerna på Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.