Visa endast rubriker

”Beslutet är lagligt”

Fullmäktiges beslut i oktober, att kommunen ska satsa 8,5 miljoner kronor på lokal och regional infrastruktur med koppling till Citybanan i Stockholm, strider inte mot lagen. Det hävdar kommunstyrelsens ordförande Anders Larsson (C) och kommunchef Lennart Jansson.