Visa endast rubriker

Ansökningstiden förlängs

Kommunen ska anställa en verksamhetsutvecklare till bildningsförvaltningen. Syftet är att kunna säkra kvalitetsarbetet samt få en bättre helhetsbild av verksamheten.