Visa endast rubriker

24 skolor i länet har brister

Resultatet varierar när Skolinspektionen granskat de svenska skolornas likabehandlingsplaner.

Örebro län ligger allra sämst - här hade alla de granskade skolorna brister.