Visa endast rubriker

12 nya båtplatser istället för 22

Tolv nya båtplatser vid Sanneruds hamn istället för 22.

Det är inriktning som den nyvalda styrelsen i Sanneruds bryggföre-ning har.