Visa endast rubriker

Överklagan tas inte upp

I praktiken är det nu klart att Linnérs Vindbruk AB, kan bygga ett vindkraftverk utanför Norrhult. Kammarrätten har beslutat att inte ta upp grannarnas överklagan till prövning.

- Jag visste redan i januari att utfallet skulle bli det här, säger Bengt-Göran Linnér, men tillägger:
-Men det är klart att det här var ett glädjande besked!
Det är miljö- och byggnadsnämndens bygglov till det aktuella vindkraftverket som nu tycks vinna laga kraft. Beslutet överklagades av nio ägare till grannfastigheter, men den 13 januari slog länsrätten fast att beslutet skall gälla.
Länsrättens beslut överklagade också det, och det är denna överklagan som kammarrätten nu beslutat sig för att inte bevilja prövningstillstånd för. Det vill säga, kammarrätten kommer inte att behandla överklagan och därmed står beslutet från länsrätten fast.
Linnérs Vindbruk AB har avvaktat sedan grannarna överklagade i januari.
- Det här måste få ta den tid det tar. Vi får nu sätta oss ned, jag och min fru Margareta och våra söner Per och Anders, som utgör styrelsen i bolaget, och ta ställning till hur vi ska gå vidare, säger Bengt-Göran Linnér.
För Linnérs Vindbruk AB har det ekonomiskt sett varit gynnsamt att avvakta med investeringen.
– Euron har ju sjunkit i värde. När Euron stod som högst låg investeringen på 37 miljoner kronor. Nu ligger den på 31–32 miljoner kronor, säger Bengt-Göran Linnér.
”Det är klart att det här var ett glädjande besked.”